Durty Nellys Inn

Durty Nellys Inn Đặt phòng / Hướng đi
Located in the Red Light District of Amsterdam, Durty Nellys Inn a 7-minute walk from the Central Station and a 1-minute walk from Dam Square. The property is close to several well-known attractions.
Địa chỉ nhà
115 Warmoesstraat
trạm gần
Về 1 phút từ Spui trên chân
Giá tham khảo
$ 22,57
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog