Midtown Hotel Royal Room

Midtown Hotel Royal Room Đặt phòng / Hướng đi
Set in Amsterdam, Midtown Hotel Royal Room has well-equipped accommodation boasting free WiFi, 1.4 km from Anne Frank House and 1.5 km from Rijksmuseum.
Địa chỉ nhà
Kinkerstraat 47b
trạm gần
Về 3 phút từ J.P. Heijestraat trên chân
Giá tham khảo
$ 364,88
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog