B&B Jordaan Corner

B&B Jordaan Corner Đặt phòng / Hướng đi
Jordaan Corner offers a spacious room with free Wi-Fi in Amsterdams arty Jordaan neighborhood. It is located on the first floor, looking out onto typical Amsterdam townhouses and boutique shops.
Địa chỉ nhà
2e Tuindwarsstraat 1
trạm gần
Về 2 phút từ Rozengracht trên chân
Giá tham khảo
$ 188,05
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog