Apartment Cyclades

Apartment Cyclades Đặt phòng / Hướng đi
Located in Amsterdam, Noord-Holland region, Apartment Cyclades is situated 5 km from Vondelpark. Situated conveniently in the Osdorp district, the property is set 6 km from Vondelpark Open Air Theatre and 6 km from Museum Square.
Địa chỉ nhà
14. Cycladenlaan
trạm gần
Về 10 phút từ Ecuplein trên chân
Giá tham khảo
$ 92,62
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog