Happy Day ́s

Happy Day ́s Đặt phòng / Hướng đi
Set in the Amsterdam City Centre of Amsterdam, less than 1 km from Anne Frank House and an 18-minute walk from Royal Palace Amsterdam, Happy Day´s offers free WiFi and air conditioning. This homestay is 1.8 km from Rijksmuseum.
Địa chỉ nhà
Marnixstraat 194
trạm gần
Về 1 phút từ Ten Katestraat trên chân
Giá tham khảo
$ 385,09
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog