Cityden Jordan-9 Streets Serviced Apartments

Cityden Jordan-9 Streets Serviced Apartments Đặt phòng / Hướng đi
These apartments are located throughout the area in Amsterdam.
Địa chỉ nhà
AmsterdamBerenstraat 5B
trạm gần
Về 2 phút từ Bilderdijkstraat trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog