1
17:10 - 20:03
2h53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:10 - 20:12
3h2phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  17:10 - 20:03
  2h53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:10 Lapangan Terbang Labuan[LBU/Air Lane] Labuan Airport[LBU/Air Lane]
  KUL-LBU[malindo air]
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
  (2h30phút
  19:40 19:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
  Đi bộ( 10phút
  19:55 20:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  KLIA Express Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (3phút
  MYR 2,00
  20:03 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
 2. 2
  17:10 - 20:12
  3h2phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:10 Lapangan Terbang Labuan[LBU/Air Lane] Labuan Airport[LBU/Air Lane]
  KUL-LBU[malindo air]
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
  (2h30phút
  19:40 19:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
  Đi bộ( 10phút
  19:55 20:09 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  KLIA Transit Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (3phút
  MYR 2,00
  20:12 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
cntlog