2020/02/27  15:11  khởi hành
1
15:17 - 15:33
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:24 - 15:40
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  15:17 - 15:33
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:17 KL Sentral(Monorail)
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến Titiwangsa 
  (16phút
  MYR 3,70
  15:33 Chow Kit
 2. 2
  15:24 - 15:40
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:24 KL Sentral(Monorail)
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến Titiwangsa 
  (16phút
  MYR 3,70
  15:40 Chow Kit
cntlog