2020/03/28  18:01  khởi hành
1
18:06 - 18:18
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:12 - 18:24
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:06 - 18:18
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:06 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (12phút
  MYR 3,10
  18:18 KL Sentral(Monorail)
 2. 2
  18:12 - 18:24
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:12 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (12phút
  MYR 3,10
  18:24 KL Sentral(Monorail)
cntlog