1
22:30 - 23:37
1h7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
22:30 - 23:46
1h16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
22:30 - 23:46
1h16phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:30 - 23:37
  1h7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:30 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (12phút
  MYR 3,10
  22:42 22:42 KL Sentral(Monorail)
  Đi bộ( 13phút
  22:55 23:00 KL Sentral
  KLIA Express Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (30phút
  MYR 55,00
  23:30 23:30 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  Đi bộ( 7phút
  23:37 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
 2. 2
  22:30 - 23:46
  1h16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:30 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (12phút
  MYR 3,10
  22:42 22:42 KL Sentral(Monorail)
  Đi bộ( 13phút
  22:55 23:03 KL Sentral
  KLIA Transit Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (36phút
  MYR 55,00
  23:39 23:39 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  Đi bộ( 7phút
  23:46 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
 3. 3
  22:30 - 23:46
  1h16phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:30 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (7phút
  22:37 22:43 Hang Tuah
  [rapid KL]LRT Laluan Sri Petaling LRT Sri Petaling Line[rapid KL]
  Hướng đến Putra Heights 
  (20phút
  MYR 4,80
  23:03 23:10 Bandar Tasik Selatan
  KLIA Transit Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (29phút
  MYR 38,40
  23:39 23:39 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  Đi bộ( 7phút
  23:46 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
cntlog