2020/12/05  08:36  khởi hành
1
08:36 - 08:46
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
2
08:48 - 09:10
22phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:41 - 09:18
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:36 - 08:46
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  08:36 KL Sentral
  Đi bộ( 10phút
  08:46 KL Sentral(Monorail)
 2. 2
  08:48 - 09:10
  22phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:48 KL Sentral
  [rapid KL]Laluan Kelana Jaya Kelana Jaya Line[rapid KL]
  Hướng đến Gombak 
  (5phút
  08:53 08:56 Masjid Jamek
  [rapid KL]LRT Laluan Ampang LRT Ampang Line[rapid KL]
  Hướng đến Ampang 
  (4phút
  09:00 09:05 Hang Tuah
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (5phút
  MYR 4,10
  09:10 KL Sentral(Monorail)
 3. 3
  08:41 - 09:18
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:41 KL Sentral
  [rapid KL]Laluan Kelana Jaya Kelana Jaya Line[rapid KL]
  Hướng đến Gombak 
  (7phút
  MYR 2,00
  08:48 08:48 Dang Wangi
  Đi bộ( 13phút
  09:01 09:06 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (12phút
  MYR 3,10
  09:18 KL Sentral(Monorail)
cntlog