2020/02/25  03:30  khởi hành
1
03:30 - 03:40
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
2
06:56 - 07:23
27phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:56 - 07:28
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  03:30 - 03:40
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  03:30 KL Sentral
  Đi bộ( 10phút
  03:40 KL Sentral(Monorail)
 2. 2
  06:56 - 07:23
  27phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:56 KL Sentral
  [rapid KL]Laluan Kelana Jaya Kelana Jaya Line[rapid KL]
  Hướng đến Gombak 
  (5phút
  07:01 07:07 Masjid Jamek
  [rapid KL]LRT Laluan Sri Petaling LRT Sri Petaling Line[rapid KL]
  Hướng đến Putra Heights 
  (6phút
  07:13 07:18 Hang Tuah
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (5phút
  MYR 4,10
  07:23 KL Sentral(Monorail)
 3. 3
  06:56 - 07:28
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:56 KL Sentral
  [rapid KL]Laluan Kelana Jaya Kelana Jaya Line[rapid KL]
  Hướng đến Gombak 
  (7phút
  MYR 2,00
  07:03 07:03 Dang Wangi
  Đi bộ( 13phút
  07:16 07:16 Bukit Nanas
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (12phút
  MYR 3,10
  07:28 KL Sentral(Monorail)
cntlog