2020/12/01  11:38  khởi hành
1
11:39 - 11:50
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:43 - 11:54
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:39 - 11:50
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:39 Garibaldi
  líneaB Route B
  Hướng đến Ciudad Azteca City Azteca
  (11phút
  11:50 Oceanía Oceania
 2. 2
  11:43 - 11:54
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:43 Garibaldi
  líneaB Route B
  Hướng đến Ciudad Azteca City Azteca
  (11phút
  11:54 Oceanía Oceania
cntlog