2020/02/23  20:56  khởi hành
1
20:59 - 21:10
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:03 - 21:14
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:59 - 21:10
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:59 Garibaldi
  líneaB Route B
  Hướng đến Ciudad Azteca City Azteca
  (11phút
  21:10 Oceanía Oceania
 2. 2
  21:03 - 21:14
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:03 Garibaldi
  líneaB Route B
  Hướng đến Ciudad Azteca City Azteca
  (11phút
  21:14 Oceanía Oceania
cntlog