2019/12/12  06:41  khởi hành
1
06:45 - 06:48
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:51 - 06:54
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:45 - 06:48
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:45 Consulado consulate
  línea4 Route 4
  Hướng đến Santa Anita Santa anita
  (3phút
  06:48 Candelaria
 2. 2
  06:51 - 06:54
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:51 Consulado consulate
  línea4 Route 4
  Hướng đến Santa Anita Santa anita
  (3phút
  06:54 Candelaria
cntlog