Hotel Principal

Hotel Principal Đặt phòng / Hướng đi
The Principal Hotel is located in the heart of Mexico City, just 300 metres from San Juan de Letrán Metro Station. Rooms have cable TV and free Wi-Fi, and a private bathroom.
Địa chỉ nhà
Bolívar 29 Col. Centro
trạm gần
Về 2 phút từ Isabella Católica trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 20,44
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog