Punto DF - Airport

Punto DF - Airport Đặt phòng / Hướng đi
Punto DF - Airport is located in Mexico City and has a garden and a terrace. The property is situated 5 km from National Palace Mexico and 6 km from Murales de Diego Rivera en la Secretaria de Educacion Publica.
Địa chỉ nhà
Oriente 166 237
trạm gần
Về 7 phút từ Hangares trên chân
Giá tham khảo
$ 17,70
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog