1
13:03 - 13:19
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:23 - 13:39
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:03 - 13:19
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:03 ဒညင်းကုန်း Danyingon
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  Hướng đến အောင်ဆန်းဦးမျိုး Aung San Myo
  (16phút
  13:19 ရွာမ Ywama
 2. 2
  13:23 - 13:39
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:23 ဒညင်းကုန်း Danyingon
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  Hướng đến အောင်ဆန်းဦးမျိုး Aung San Myo
  (16phút
  13:39 ရွာမ Ywama
cntlog