Su Mo Hotel 2

Su Mo Hotel 2 Đặt phòng / Hướng đi
Su Mo Hotel 2 is situated in Yangon, 17 km from Shwedagon Pagoda and 19 km from Sule Pagoda. The property is located 13 km from Central Bank of Myanmar and 14 km from Yangon Institute of Economics.
Địa chỉ nhà
No.52,Thu Damar Road(near Aung Mingalar Highway Bus Terminal)3 North Okkala
trạm gần
Về 14 phút từ ဝေဘာဂီ trên chân
Xêp hạng
★☆☆☆☆1.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog