Center Pushkin Street Apartment

Center Pushkin Street Apartment Đặt phòng / Hướng đi
Center Pushkin Street Apartment offers accommodation in Chişinău. Free WiFi is available. The property is located a 7-minute walk from the Stephen The Great Central Park, The Triumphal Arc and The Metropolitan Cathedral.
Địa chỉ nhà
3 George Cosbuc
trạm gần
Về 22 phút từ Chişinău trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog