1
11:45 - 13:25
1h40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:45 - 15:57
2h12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:45 - 13:25
  1h40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:45 කොටුව Colombo Fort
  උතුරු මාර්ගය Northern Line
  Hướng đến කන්කසන්තුරේ Kankesanthurai
  (1h40phút
  13:25 කුරුණෑගල Kurunegala
 2. 2
  13:45 - 15:57
  2h12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:45 කොටුව Colombo Fort
  උතුරු මාර්ගය(කොටුව-වවුනියා) Northern Line(Fort-Vavuniya)
  Hướng đến කන්කසන්තුරේ Kankesanthurai
  (2h12phút
  15:57 කුරුණෑගල Kurunegala
cntlog