White Avenue

White Avenue Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
19/1 Moor Road, Colombo 06,
trạm gần
Về 9 phút từ මරදාන trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog