Pitiduwa Garden

Pitiduwa Garden Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Pitiduwa Road Matara
trạm gần
Về 14 phút từ මිදිගම trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 17,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog