VILLA FERNANDO

VILLA FERNANDO Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Negombo - Mirigama Road Gampaha
trạm gần
Về 30 phút từ කටුනායක trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog