Wattarantenna Bungalow

Wattarantenna Bungalow Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No. 145/15, Lady Maccallums Drive, Kandy Kandy
trạm gần
Về 17 phút từ මහයියාව trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần