Moss Villa

Moss Villa Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Imaduwa Road Galle
trạm gần
Về 12 phút từ අහංගම trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 33,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog