afras rest

afras rest Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Perakumba Street Kurunegala
trạm gần
Về 18 phút từ කුරුණෑගල trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog