Gaja Rest House

Gaja Rest House Đặt phòng / Hướng đi
Gaja Rest House is located in Jaffna, 8 km from Nilavarai Well. 9 km from Nallur Kandaswamy Temple, the hotel provides free bikes and a garden. The property has a restaurant and Jaffna Public Library is 9 km away.
Địa chỉ nhà
Gaja rest house, Rottiyalady, Maruthanarmadam, Chunnakam.
trạm gần
Về 9 phút từ ඉනුවිල් trên chân
Giá tham khảo
$ 23,76
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog