Gaja Hotel & Rest House

Gaja Hotel & Rest House Đặt phòng / Hướng đi
Situated in Valikamam South- this hotel is close to Kadurugoda Temple. Area attractions also include Royal Palace Ruins and Nallur Kandaswamy Kovil.
Địa chỉ nhà
Northern Province Valikamam SouthChunnakam- Maruthanarmadam
trạm gần
Về 9 phút từ ඉනුවිල් trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog