Villa Subuthi

Villa Subuthi Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
WP KaduwelaSubuthi Mawatha
trạm gần
Về 44 phút từ කොටා පාර trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog