Dayanithi Guest House

Dayanithi Guest House Đặt phòng / Hướng đi
Situated in Valikamam South- this guesthouse is 2.1 mi (3.4 km) from Kadurugoda Temple and within 6 miles (10 km) of Jaffna Vegetable Market and Jaffna Clock Tower. SJV Chelvanayakam Monument and Royal Palace Ruins are also within 6 miles (10 km).
Địa chỉ nhà
Northern Province Valikamam South67/10- Poomanai Veethy Maruthanarmadam
trạm gần
Về 13 phút từ ඉනුවිල් trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 23,24
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog