Haritha Niwahana Holiday Resort

Haritha Niwahana Holiday Resort Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
KurunegalaLake Road- Bathalegoda Lake- Ibbagamuwa- Galketigama
trạm gần
Về 25 phút từ නැලිය trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog