1
11:20 - 11:44
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:20 - 11:44
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:20 남구로(745) Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 장암(709) Jangam
  (2phút
  11:22 11:30 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 신도림(234/140) Sindorim
  (14phút
  11:44 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
cntlog