2021/01/28  05:24  khởi hành
1
05:51 - 06:14
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:42 - 06:14
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:07 - 06:31
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:21 - 06:41
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:51 - 06:14
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:51 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 장암 Jangam
  (2phút
  05:53 06:00 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office] 06:14 홍대입구 Hongik Univ.
 2. 2
  05:42 - 06:14
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:42 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 장암 Jangam
  (1phút
  05:43 06:00 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office] 06:14 홍대입구 Hongik Univ.
 3. 3
  06:07 - 06:31
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:07 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 장암 Jangam
  (2phút
  06:09 06:17 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office] 06:31 홍대입구 Hongik Univ.
 4. 4
  06:21 - 06:41
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:21 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 장암 Jangam
  (2phút
  06:23 06:27 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office] 06:41 홍대입구 Hongik Univ.
cntlog