1
05:52 - 06:20
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:52 - 06:20
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:52 디지털미디어시티 Digital Media City
  경의선 Gyeongwi Line
  Hướng đến 문산 Munsan
  (16phút
  06:08 06:14 대곡 Daegok
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (6phút
  06:20 마두 Madu
cntlog