1
06:41 - 07:07
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:52 - 07:18
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:41 - 07:07
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:41 올림픽공원(한국체대) Olympic Park
  서울메트로 5호선 Metro Line5
  Hướng đến 방화 Banghwa
  (26phút
  07:07 청구 Cheonggu
 2. 2
  06:52 - 07:18
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:52 올림픽공원(한국체대) Olympic Park
  서울메트로 5호선 Metro Line5
  Hướng đến 방화 Banghwa
  (26phút
  07:18 청구 Cheonggu
cntlog