1
05:54 - 06:12
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:00 - 06:18
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:54 - 06:12
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:54 이대(241) Ewha Womans Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 신촌[2호선](240) Sinchon[Line2]
  (18phút
  06:12 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
 2. 2
  06:00 - 06:18
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:00 이대(241) Ewha Womans Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 신촌[2호선](240) Sinchon[Line2]
  (18phút
  06:18 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
cntlog