1
12:30 - 12:49
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:35 - 12:54
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:30 - 12:49
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:30 이대 Ewha Womans Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 신촌[2호선] Sinchon[Line2]
  (19phút
  12:49 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office]
 2. 2
  12:35 - 12:54
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:35 이대 Ewha Womans Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 신촌[2호선] Sinchon[Line2]
  (19phút
  12:54 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office]
cntlog