1
11:14 - 11:39
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:14 - 11:44
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
11:10 - 11:44
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:14 - 11:39
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:14 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 신촌[2호선](240) Sinchon[Line2]
  (10phút
  11:24 11:29 시청(132/201) City Hall(Seoul)
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산(100) Soyosan
  (10phút
  11:39 동묘앞(127/636) Dongmyo
 2. 2
  11:14 - 11:44
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:14 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  인천국제공항철도 AREX
  Hướng đến 서울(P313/A01) Seoul
  (3phút
  11:17 11:26 공덕(529/626/K312/A02) Gongdeok
  서울메트로 6호선 Metro Line6(Eungam - Bonghwasan)
  Hướng đến 봉화산(647) Bonghwasan
  (18phút
  11:44 동묘앞(127/636) Dongmyo
 3. 3
  11:10 - 11:44
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:10 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 합정(238/622) Hapjeong
  (2phút
  11:12 11:19 합정(238/622) Hapjeong
  서울메트로 6호선 Metro Line6(Eungam - Bonghwasan)
  Hướng đến 봉화산(647) Bonghwasan
  (25phút
  11:44 동묘앞(127/636) Dongmyo
cntlog