2020/11/24  10:19  khởi hành
1
10:20 - 10:44
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:23 - 10:46
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:20 - 10:44
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:20 홍대입구 Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 신촌[2호선] Sinchon[Line2]
  (18phút
  10:38 10:43 신당 Sindang
  서울메트로 6호선 Metro Line6(Yeokchon - Sinnae)
  Hướng đến 신내 Sinnae(Metro)
  (1phút
  10:44 동묘앞 Dongmyo
 2. 2
  10:23 - 10:46
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:23 홍대입구 Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 신촌[2호선] Sinchon[Line2]
  (9phút
  10:32 10:36 시청 City Hall(Seoul)
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산 Soyosan
  (10phút
  10:46 동묘앞 Dongmyo
cntlog