1
05:34 - 06:10
36phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:56 - 06:27
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:34 - 06:10
  36phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:34 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  인천국제공항철도 AREX
  Hướng đến 서울(P313/A01) Seoul
  (3phút
  05:37 05:50 공덕(529/626/K312/A02) Gongdeok
  서울메트로 6호선 Metro Line6(Eungam - Bonghwasan)
  Hướng đến 봉화산(647) Bonghwasan
  (13phút
  06:03 06:09 약수(333/633) Yaksu
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스(309) Daehwa[KINTEX]
  (1phút
  06:10 동대입구(332) Dongguk Univ.
 2. 2
  05:56 - 06:27
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:56 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  수도권 전철 경의중앙선 Gyeongui Jungang Line(Hongik Univ. - Yongmun)
  Hướng đến 지평(K138) Jipyeong
  (23phút
  06:19 06:23 옥수(335/K114) Oksu
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스(309) Daehwa[KINTEX]
  (4phút
  06:27 동대입구(332) Dongguk Univ.
cntlog