1
21:31 - 21:54
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:32 - 22:07
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:31 - 21:54
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:31 홍대입구 Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 신촌[2호선] Sinchon[Line2]
  (13phút
  21:44 21:51 을지로3가 Euljiro 3(sam)-ga
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 오금 Ogeum
  (3phút
  21:54 동대입구 Dongguk Univ.
 2. 2
  21:32 - 22:07
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:32 홍대입구 Hongik Univ. 21:54 22:03 옥수 Oksu
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (4phút
  22:07 동대입구 Dongguk Univ.
cntlog