2020/10/24  09:54  khởi hành
1
09:58 - 10:36
38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:04 - 10:42
38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:58 - 10:36
  38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:58 홍대입구 Hongik Univ. 10:36 강남 Gangnam
 2. 2
  10:04 - 10:42
  38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:04 홍대입구 Hongik Univ. 10:42 강남 Gangnam
cntlog