1
10:28 - 11:06
38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:34 - 11:12
38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:28 - 11:06
  38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:28 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 합정(238/622) Hapjeong
  (38phút
  11:06 강남(222/D07) Gangnam
 2. 2
  10:34 - 11:12
  38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:34 홍대입구(239/K314/A03) Hongik Univ.
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 합정(238/622) Hapjeong
  (38phút
  11:12 강남(222/D07) Gangnam
cntlog