1
20:46 - 21:21
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:46 - 21:21
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:46 을지로입구(202) Euljiro 1(il)-ga
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 시청(132/201) City Hall(Seoul)
  (26phút
  21:12 21:19 대림(구로구청)(233/744) Daerim [Guro-gu Office]
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  Hướng đến 부평구청(부평세림병원)(I118/759) Bupyeong-gu Office
  (2phút
  21:21 남구로(745) Namguro
cntlog