2021/01/25  07:12  khởi hành
1
07:12 - 08:03
51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:21 - 08:08
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:27 - 08:17
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:12 - 08:03
  51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:12 을지로입구 Euljiro 1(il)-ga
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 을지로3가 Euljiro 3(sam)-ga
  (1phút
  07:13 07:18 을지로3가 Euljiro 3(sam)-ga
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (45phút
  08:03 마두 Madu
 2. 2
  07:21 - 08:08
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:21 을지로입구 Euljiro 1(il)-ga
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(outline)
  Hướng đến 시청 City Hall(Seoul)
  (12phút
  07:33 07:37 홍대입구 Hongik Univ. 07:58 08:03 대곡 Daegok
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (5phút
  08:08 마두 Madu
 3. 3
  07:27 - 08:17
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:27 을지로입구 Euljiro 1(il)-ga
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  Hướng đến 을지로3가 Euljiro 3(sam)-ga
  (1phút
  07:28 07:32 을지로3가 Euljiro 3(sam)-ga
  서울메트로 3호선 Metro Line3
  Hướng đến 대화/킨텍스 Daehwa[KINTEX]
  (45phút
  08:17 마두 Madu
cntlog