2019/11/23  01:20  khởi hành
1
05:53 - 06:14
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:53 - 06:14
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:53 범내골 Beomnaegol
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (11phút
  06:04 06:11 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  Hướng đến 대저 Daejeo
  (3phút
  06:14 거제 Geoje
cntlog