2020/11/27  05:42  khởi hành
1
05:52 - 06:46
54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:52 - 06:46
54phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:52 - 06:46
  54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:52 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (14phút
  06:06 06:15 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  Hướng đến 장산 Jangsan
  (31phút
  06:46 해운대 Haeundae
 2. 2
  05:52 - 06:46
  54phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:52 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (22phút
  06:14 06:17 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  Hướng đến 수영 Suyeong
  (10phút
  06:27 06:36 수영 Suyeong
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  Hướng đến 장산 Jangsan
  (10phút
  06:46 해운대 Haeundae
cntlog