2020/01/27  20:42  khởi hành
1
20:46 - 21:43
57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:46 - 21:43
57phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  20:46 - 21:43
  57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:46 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (16phút
  21:02 21:09 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  Hướng đến 장산 Jangsan
  (34phút
  21:43 해운대 Haeundae
 2. 2
  20:46 - 21:43
  57phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:46 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (24phút
  21:10 21:13 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  Hướng đến 수영 Suyeong
  (11phút
  21:24 21:32 수영 Suyeong
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  Hướng đến 장산 Jangsan
  (11phút
  21:43 해운대 Haeundae
cntlog