2021/01/27  13:30  khởi hành
1
13:31 - 13:41
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:37 - 13:47
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
13:44 - 13:54
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:31 - 13:41
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:31 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  13:41 초량 Choryang
 2. 2
  13:37 - 13:47
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:37 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  13:47 초량 Choryang
 3. 3
  13:44 - 13:54
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:44 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  13:54 초량 Choryang
cntlog