2020/01/19  05:47  khởi hành
1
05:49 - 05:57
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:55 - 06:03
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:49 - 05:57
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:49 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (8phút
  05:57 초량 Choryang
 2. 2
  05:55 - 06:03
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:55 토성 Toseong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (8phút
  06:03 초량 Choryang
cntlog