1
16:04 - 19:44
3h40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
16:04 - 19:47
3h43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
16:04 - 19:47
3h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  16:04 - 19:44
  3h40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:04 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  16:14 16:20 부산역 Busan station
  수인선 Gyeongbu High Speed Railway Line(Gyeongbu Line)(Via Ulsam)
  Hướng đến 행신(K320) Haengsin
  (2h42phút
  19:02 19:02 서울(P313/A01) Seoul
  Đi bộ( 13phút
  19:15 19:19 서울역(133/426) Seoul Station
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산(100) Soyosan
  (25phút
  19:44 신이문(한국예술종합학교)(121) Sinimun
 2. 2
  16:04 - 19:47
  3h43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:04 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  16:14 16:20 부산역 Busan station
  수인선 Gyeongbu High Speed Railway Line(Gyeongbu Line)(Via Ulsam)
  Hướng đến 행신(K320) Haengsin
  (2h42phút
  19:02 19:02 서울(P313/A01) Seoul
  Đi bộ( 13phút
  19:15 19:22 서울역(133/426) Seoul Station 19:47 신이문(한국예술종합학교)(121) Sinimun
 3. 3
  16:04 - 19:47
  3h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:04 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  16:14 16:20 부산역 Busan station
  수인선 Gyeongbu High Speed Railway Line(Gyeongbu Line)(Via Ulsam)
  Hướng đến 행신(K320) Haengsin
  (2h42phút
  19:02 19:02 서울(P313/A01) Seoul
  Đi bộ( 13phút
  19:15 19:16 서울역(133/426) Seoul Station
  서울메트로 4호선 Metro Line4
  Hướng đến 당고개(409) Danggogae
  (9phút
  19:25 19:33 동대문(128/421) Dongdaemun 19:47 신이문(한국예술종합학교)(121) Sinimun
cntlog