1
22:26 - 05:45
7h19phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
22:26 - 05:45
7h19phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
22:06 - 06:05
7h59phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
23:39 - 08:13
8h34phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  22:26 - 05:45
  7h19phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:26 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (11phút
  22:37 22:50 부산역 Busan station
  수인선 Gyeongbu High Speed Railway Line(Gyeongbu Line)(Via Ulsam)
  Hướng đến 행신 Haengsin
  (2h34phút
  01:24 01:24 서울 Seoul
  Đi bộ( 13phút
  01:37 05:20 서울역 Seoul Station
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산 Soyosan
  (25phút
  05:45 신이문(한국예술종합학교) Sinimun
 2. 2
  22:26 - 05:45
  7h19phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:26 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (11phút
  22:37 22:50 부산역 Busan station
  수인선 Gyeongbu High Speed Railway Line(Gyeongbu Line)(Via Ulsam)
  Hướng đến 행신 Haengsin
  (50phút
  23:40 23:50 동대구역 Dongdaegu sta.
  경부선 Gyeongbu Line
  Hướng đến 서울 Seoul
  (3h44phút
  03:34 05:04 영등포 Yeongdeungpo
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산 Soyosan
  (41phút
  05:45 신이문(한국예술종합학교) Sinimun
 3. 3
  22:06 - 06:05
  7h59phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:06 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (23phút
  22:29 22:29 부전(지하철) Bujeon(Metro)
  Đi bộ( 10phút
  22:39 22:42 부전(KORAIL) Bujeon(KORAIL)
  중앙선 Jungang Line
  Hướng đến 청량리 Cheong-nyangni
  (7h8phút
  05:50 05:58 청량리 Cheong-nyangni
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산 Soyosan
  (7phút
  06:05 신이문(한국예술종합학교) Sinimun
 4. 4
  23:39 - 08:13
  8h34phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  23:39 동대신 Dongdaesin
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  23:49 04:45 부산역 Busan station
  수인선 Gyeongbu High Speed Railway Line(Gyeongbu Line)(Via Ulsam)
  Hướng đến 행신 Haengsin
  (2h44phút
  07:29 07:29 서울 Seoul
  Đi bộ( 13phút
  07:42 07:48 서울역 Seoul Station
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  Hướng đến 소요산 Soyosan
  (25phút
  08:13 신이문(한국예술종합학교) Sinimun
cntlog