2020/07/08  02:07  khởi hành
1
05:08 - 05:19
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:24 - 05:34
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:08 - 05:19
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:08 사하 Saha
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (11phút
  05:19 토성 Toseong
 2. 2
  05:24 - 05:34
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:24 사하 Saha
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (10phút
  05:34 토성 Toseong
cntlog