2020/01/27  22:31  khởi hành
1
22:36 - 22:55
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:42 - 23:01
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:36 - 22:55
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:36 신평 Sinpyeong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (19phút
  22:55 토성 Toseong
 2. 2
  22:42 - 23:01
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:42 신평 Sinpyeong
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 노포 Nopo
  (19phút
  23:01 토성 Toseong
cntlog