Open sale- 3min Dongmyo Sta/near by Dongdaemun

Open sale- 3min Dongmyo Sta/near by Dongdaemun Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Sungin-dong Seoul Special City
trạm gần
Về 6 phút từ 신설동(126/211-4/953) trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog