Js Primium Gangnam Studio

Js Primium Gangnam Studio Đặt phòng / Hướng đi
Situated in Seoul, 3.8 km from Bongeunsa Temple, Js Primium Gangnam Studio offers accommodation with free WiFi.
Địa chỉ nhà
62, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu
trạm gần
Về 3 phút từ 강남 trên chân
Giá tham khảo
$ 79,80
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog