Songdo Central Park Hotel

Songdo Central Park Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Newly built and opened in 2014, Songdo Central Park Hotel offers 300 classic-style rooms and the latest facilities in its large hotel complex situated just a cross the street from Sondgo Central Park.
Địa chỉ nhà
193, Techno park-ro, Yeonsu-gu
trạm gần
Về 3 phút từ 인천대입구 trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 100,80
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog