Plan A Hostel

Plan A Hostel Đặt phòng / Hướng đi
Located in Jung-gu- this guesthouse is within a 10-minute walk of Dongdaemun Design Plaza- Dongdaemun Market and Dongdaemun History & Culture Park. Dongdaemun Market and Cheonggyecheon are also within 15 minutes. Dongdaemun History and Culture Park Station is only a 5-minute walk and Cheonggu Station is 8 minutes.
Địa chỉ nhà
Seoul Seoul138- Cheonggu-ro- Jung-gu
trạm gần
Về 2 phút từ 청구(537/634) trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
Giá tham khảo
$ 45,19
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog