OCLOUD HOTEL GANGNAM

OCLOUD HOTEL GANGNAM Đặt phòng / Hướng đi
This hotel is located in Seoul (Gangnam)- close to LG Arts Centre- Seonjeongneung Royal Tombs and Bongeunsa Temple. Local attractions also include COEX Convention and Exhibition Center.
Địa chỉ nhà
Seoul Seoul12- Sapyeong-daero 58-gil- Seocho-gu
trạm gần
Về 4 phút từ 강남(222/D07) trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.5
Giá tham khảo
$ 74,89
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog